ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1,40  χωρίς ΦΠΑ

✔ Διαθέσιμο

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: προκαλεί σοβαρό οφθαλμικο ερεθισμό.  ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Να φοράτε προτατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ : Ξεπλύνετε προσεχτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εαν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί [...]

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1,40  χωρίς ΦΠΑ

✔ Διαθέσιμο

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: προκαλεί σοβαρό οφθαλμικο ερεθισμό.  ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Να φοράτε προτατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ : Ξεπλύνετε προσεχτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εαν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί [...]

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
3,91  χωρίς ΦΠΑ

✔ Διαθέσιμο

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: προκαλεί σοβαρό οφθαλμικο ερεθισμό.  ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ : Ξεπλύνετε προσεχτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εαν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός Συμβουλευτείτε / επισκεφθείτε γιατρό. Εάν ζητήσετειατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιεκτή [...]

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
3,91  χωρίς ΦΠΑ

✔ Διαθέσιμο

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: προκαλεί σοβαρό οφθαλμικο ερεθισμό.  ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ : Ξεπλύνετε προσεχτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εαν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός Συμβουλευτείτε / επισκεφθείτε γιατρό. Εάν ζητήσετειατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιεκτή [...]

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
0,39  χωρίς ΦΠΑ

✔ Διαθέσιμο

Γυάλινο φυαλίδιο με φελλό 17cm [70604587] Διαστάσεις: Υ17 x Δ:2,5 cm

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
2,87  χωρίς ΦΠΑ

✔ Διαθέσιμο

Ανθοδοχείο γυάλινο 35cm [70604586] Διαστάσεις: Υ:35 x Δ:5 cm

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4,03  χωρίς ΦΠΑ

✔ Διαθέσιμο

Βάζο γυάλινο 14cm [70604585] Διαστάσεις: Υ:14 x Δ:14 cm

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
3,26  χωρίς ΦΠΑ

✔ Διαθέσιμο

Βάζο γυάλινο 12cm [70604584] Διαστάσεις: Υ:12 x Δ:12 cm

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
7,85  χωρίς ΦΠΑ

⌛ Περιορισμένα τεμάχια

Γυάλινη πιατέλα φ40cm [70604583]  

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
3,67  χωρίς ΦΠΑ

⌛ Περιορισμένα τεμάχια

Γυάλινη πιατέλα φ21cm [70604582]  

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
8,52  χωρίς ΦΠΑ

⌛ Περιορισμένα τεμάχια

Βάζο γυάλινο με πόδι και καπάκι 26,5cm [70604581] Διαστάσεις: Υ:26,5 x Δ:19,5 cm

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
7,85  χωρίς ΦΠΑ

✔ Διαθέσιμο

Βάζο γυάλινο 30cm [70604580] Διαστάσεις: Υ:30 x Δ:16,5 cm

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
7,85  χωρίς ΦΠΑ

⌛ Περιορισμένα τεμάχια

Βάζο γυάλινο 37cm [70604579] Διαστάσεις: Υ:37 x Δ:16 cm

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
11,06  χωρίς ΦΠΑ

✔ Διαθέσιμο

Γυάλινο κυλινδρικό βάζο φ25cm [70604578]  

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
3,37  χωρίς ΦΠΑ

⌛ Περιορισμένα τεμάχια

Γυάλινη πιατέλα “καθρέφτης” 15x15x6cm [70604577]  

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
2,21  χωρίς ΦΠΑ

✔ Διαθέσιμο

Γυάλινη πιατέλα “καθρέφτης” 36x26cm [70604576]  

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1,91  χωρίς ΦΠΑ

✔ Διαθέσιμο

Γυάλινη πιατέλα “καθρέφτης” φ20cm [70604575]  

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
2,24  χωρίς ΦΠΑ

✔ Διαθέσιμο

Γυάλινη πιατέλα “καθρέφτης” 25x25cm [70604574]  

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1,68  χωρίς ΦΠΑ

✔ Διαθέσιμο

Γυάλινη πιατέλα “καθρέφτης” 20x20cm [70604573]  

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1,16  χωρίς ΦΠΑ

✔ Διαθέσιμο

Γυάλινη πιατέλα “καθρέφτης” 15x15cm [70604572]  

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1,04  χωρίς ΦΠΑ

✔ Διαθέσιμο

Γυάλινο φυαλίδιο με φελλό 12cm [70604571] Διαστάσεις: Υ12 x Δ:3 cm

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
6,88  χωρίς ΦΠΑ

✔ Διαθέσιμο

Βάζο γυάλινο με κωδικό [70604570] Διαστάσεις: Υ:25 x Δ:30 cm

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4,65  χωρίς ΦΠΑ

✔ Διαθέσιμο

Βάζο γυάλινο με κωδικό [70604569] Διαστάσεις: Υ:21 x Δ:24 cm

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
7,36  χωρίς ΦΠΑ

⌛ Περιορισμένα τεμάχια

Βάζο γυάλινο με πόδι και καπάκι με κωδικό [70604568] Διαστάσεις: Υ:35 x Δ:14 cm

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
6,19  χωρίς ΦΠΑ

⌛ Περιορισμένα τεμάχια

Βάζο γυάλινο με κωδικό [70604567] Διαστάσεις: Υ:21 x Δ:24 cm

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4,17  χωρίς ΦΠΑ

⌛ Περιορισμένα τεμάχια

Βάζο γυάλινο με κωδικό [70604566] Διαστάσεις: Υ:18 x Δ:20 cm

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
8,37  χωρίς ΦΠΑ

⌛ Περιορισμένα τεμάχια

Βάζο γυάλινο με κωδικό [70604529] Διαστάσεις: Υ:30 x Δ:19 cm

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4,10  χωρίς ΦΠΑ

⌛ Περιορισμένα τεμάχια

  Διαστάσεις: Υ:20 x Δ:11,5 cm

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
3,67  χωρίς ΦΠΑ

⌛ Περιορισμένα τεμάχια

Βάζο γυάλινο με κωδικό [70604563] Διαστάσεις: Υ:19 x Δ:13,5 cm

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
3,67  χωρίς ΦΠΑ

⌛ Περιορισμένα τεμάχια

Βάζο γυάλινο με κωδικό [70604562] Διαστάσεις: Υ:19,5 x Δ:11 cm

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
11,19  χωρίς ΦΠΑ

⌛ Περιορισμένα τεμάχια

Βάζο γυάλινο με κωδικό [70604561] Διαστάσεις: Υ:30 x Δ:21,5 cm

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
8,84  χωρίς ΦΠΑ

✔ Διαθέσιμο

Βάζο γυάλινο με κωδικό [70604560] Διαστάσεις: Υ:33 x Δ:13,4 cm

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
3,39  χωρίς ΦΠΑ

✔ Διαθέσιμο

Βάζο γυάλινο με κωδικό [70604559] Διαστάσεις: Υ:14 x Δ:17 cm

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4,67  χωρίς ΦΠΑ

✔ Διαθέσιμο

Βάζο γυάλινο με κωδικό [70604558] Διαστάσεις: Υ:25 x Δ:18,5 cm

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πατάκια εισόδου

Πατάκι εισόδου 40x60cm [77840530]

5,25  χωρίς ΦΠΑ

✔ Διαθέσιμο

Διαστάσεις:Υ40 x Π60cm

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αξεσουάρ κουζίνας

Λαδικό σπρέι 160ml [77803804]

3,50  χωρίς ΦΠΑ

✔ Διαθέσιμο

Λαδικό σπρέι 160ml με κωδικό [77803804]

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
11,06  χωρίς ΦΠΑ

✔ Διαθέσιμο

Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει το φόρο ανακύκλωσης

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1,26  χωρίς ΦΠΑ

✔ Διαθέσιμο

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
11,76  χωρίς ΦΠΑ

⌛ Περιορισμένα τεμάχια

Καπάκι λεκάνης ξύλινο   Διαστάσεις: Π35 x Μ44 cm

ΝΕΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
14,70  χωρίς ΦΠΑ

⌛ Περιορισμένα τεμάχια

Καπάκι λεκάνης ξύλινο   Διαστάσεις: Π35 x Μ47 cm